Životopis Ivan Halmo

OSOBNÉ ÚDAJE:

Mgr. Ivan Halmo
 
 
PRAX:
2018 - 2020
Odborník ústavného činiteľa kancelária ministra
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

2018 - 2020
Člen predstavenstva Letiskovej spoločnosti Žilina a. s.

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA:

2017 - 2018
Hlavný štátny radca
odbor právnych služieb
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

2013 - 2017
Advokátsky koncipient
Školiteľ Mgr. Ferdinand Pethö

2012 - 2013
Advokátsky koncipient
Školiteľ JUDr. Darina Jelínková

2008 - 2010
Samostatný radca
Krajský stavebný
úrad v Bratislave

2006 - 2007
Asistent
Advokátska kancelária JUDr. Jelínková

2002 - 2003
Rekvizity, výroba relácií pre deti
Slovenská Televízia

1997 - 2000
Správa účelových zariadení Ministerstva Zahraničných vecí SR, Hotel Devín

2004 - 2010
Magister práv
UMB Právnická fakulta Banská Bystrica

2000 - 2002
Odbor Obchodovanie v remeslách a službách
Obchodná škola Na pántoch 9 Bratislava

1997 - 2000
Združená hotelová akadémia Mikovíniho 1, Bratislava
Ďalšie jazyky: POROZUMENIE HOVORENIE PÍSANIE
Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny prejav
Angličtina B2 B2 B2 B2 B1
Nemčina A2 A2 A2 A2 A2