Práva a pokyny

Práva cestujúceho Letecká doprava

Príchod na letisko

Cestujúcim doporučujeme, aby sa vo vlastnom záujme dostavili včas k vybaveniu (check-in). Check-in sa začína 2 hodiny pred odletom a uzatvára sa pol hodinu pred plánovaným odletom linky. Po tomto čase nie je možné prijať cestujúceho k preprave. Na vybavenie je potrebné predložiť platnú letenku, cestovný doklad (cestovný pas, občiansky preukaz) a vízum, prípadne medzinárodný očkovací preukaz podľa predpisov krajín odletu, tranzitu alebo príletu. Podrobnejšie informácie si môžete vyžiadať už pri kúpe letenky.