Batožina

Každý letecký prepravca má svoje podmienky na prepravu batožiny, tzv. prepravné podmienky, ktoré zahŕňajú hmotnostné a rozmerové limity na príručnú a aj na zapísanú batožinu. Informujte sa preto vždy u svojho dopravcu.

Príručná batožina musí spĺňať podmienku maximálnych rozmerov stanovovanú dopravcom, aby ju bolo možné umiestniť v lietadle do schránky nad sedadlom alebo pod sedadlo.
Zapísanú batožinu cestujúci nemá počas letu pri sebe, ale je prepravovaná oddelene v batožinovom priestore lietadla. Túto batožinu cestujúci odovzdá pri odbavení na check in pulte.

Bezpečnostné predpisy na letiskách zakazujú prepravu niektorých predmetov ako v príručnej tak aj v zapísanej batožine.

V príručnej batožine nie je možné prepravovať predmety bodnej, reznej alebo sečnej povahy, ako sú nože, nožnice, žiletky, manikúra, vývrtky a pod. Ďalej sa nesmú prepravovať akékoľvek zbrane, ani atrapy zbraní, výbušné alebo horľavé látky, chemické a jedovaté látky. Pri odletoch pravidelných liniek z EÚ je obmedzená preprava kvapalín, krémov, pást, gélov, sprejov a pod.

Nové bezpečnostné opatrenia pre príručnú batožinu

V rámci odletov z Európskej únie je preprava tekutín, krémov, pást, gélov, sprejov, atď. obmedzená.

  • Maximálny objem 1l
  • Jednotlivo max. 100 ml
  • Uzatvárateľné vrecko
  • Transparentné

Prosím ukážte oddelene na bezpečnostnej kontrole

Preprava liekov, detskej stravy a špeciálnej výživy potrebnej na palube počas letu je povolená aj mimo plastikového vrecka.

V zapísanej batožine sa nesmú prepravovať výbušniny, plyny, horľavé kvapaliny a hmoty, chemické alebo jedovaté látky a rádioaktívne materiály.