Eurofondy

Interreg DanovaNázov projektu:
Rozvoj a modernizácia bezpečnostného systému Letiska Žilina  časť 1 – doplnenie technických zariadení.

Aktuálne informácie:
V októbri roku 2007 bola zrealizovaná dodávka a inštalácia rámových detektorov kovov (PMD 3), ručných detektorov kovov (PD 140 VR) a RTG prehliadačov batožín (HS 100100T-2is a HS 7555i). Zároveň boli nainštalované prevádzkové zariadenia k detekčnej technike, váhy, dopravníkový systém, rolovacie dráhy, prechodové bránky a manipulačné stoly. Uvedený do prevádzky bol aj kamerový systém, ktorého súčasťou je 20 statických kamier, jedna otočná kamera a dva digitálne záznamníky.

Názov projektu:
Rozvoj a modernizácia bezpečnostného systému Letiska Žilina  časť 2 – oplotenie areálu letiska Žilina.

Aktuálne informácie:
Do 15.4.2008 bolo zrealizované oplotenie južnej strany areálu letiska Žilina, v dĺžke 2 700 m, koncové úseky a vstupy pre poľnohospodárov, vlastníkov a užívateľov susedných pozemkov, ktoré sú kontrolované kamerovým systémom. Kolaudačné konanie bolo vykonané dňa 15.5.2008.

Názov projektu:
Rekonštrukcia SZZ a energetiky pre smer VPD 06 Letisko Hričov

Aktuálne informácie:
Do 13.11.2008 bola zrealizovaná rekonštrukcia svetelného zabezpečovacieho zariadenia a energetiky pre smer vzletovej a pristávacej dráhy 06. Rekonštrukcia zahŕňala výstavbu novej trafostanice TS 386 vrátane 22 kW VN prípojky, výstavbu lávky cez rieku Váh a stavebné úpravy pre osadenie návestidiel.