Zasadnutie ŽSK ohľadom žilinského letiska

Milí priatelia. Dnes poslanci ŽSK schválili zvýšenie podielu majetkovej účasti župy v rámci Letiskovej spoločnosti Žilina a.s., kde sa ŽSK stane majoritným akcionárom spoločnosti. V prvom rade za predstavenstvo spoločnosti gratulujeme ŽSK a veríme a dúfame, že budú pokračovať v trende, ktorý sme v predstavenstve nastavili za posledný rok. Dovoľujeme si Vám milí priatelia urobiť odpočet našich aktivít, keďže sme mierne sklamaní, že na zastupiteľstve sme ako predstavenstvo boli spomenutí len ako štátni úradníci, čo svietia a kúria a úprimne nám nedá k tomu nezaujať krátke stanovisko:

Aktivity:

 • Zvýšenie počtu pohybov, počtu pasažierov a zlepšenie hospodárskeho výsledku nového predstavenstva o takmer 35,2 percenta oproti predchádzajúcemu roku
 • Za rok 2018 sa LSŽ podarilo dosiahnuť celkový prevádzkový zisk bez odpisov (EBITDA) (ak by neboli odpisy a záväzky minulých rokov, LSŽ by bola v roku 2018 v zisku)
 • Podarilo sa dohodnúť štyri chartrové lety JOTA Aviation v rámci KIA Days, ktoré aj vďaka profesionalite všetkých zamestnancov LSŽ dopadli na výbornú
 • V rámci leteckej činnosti sa pánovi výkonnému riaditeľovi aj za pomoci predstavenstva podarilo zazmluvniť tréningové lety lety helikoptér UT Air EU / STA
 • Predstavenstvo na svoje náklady dalo vyrobiť propagačné materiály potrebné na prezentáciu LSŽ, ktoré boli dodané aj obchodným partnerom a začalo aktívne komunikovať so Žilinským turistickým krajom na hľadaní možností rozvoja víkendového lietania - Bola aktívna účasť na vyhľadávaní leteckých a neleteckých činností napr. sme poslali aj žiadosť na žilinskú župu o stretnutie s podnikateľmi, ktorá nebola z ich strany zrealizovaná
 • Nadviazaná spolupráca s FlyOnTime na zabezpečení letov všeobecného letectva a kontaktovanie sa na popredné podnikateľské subjekty - Zabezpečenie reklamy pre žilinské letisko v medzinárodnom periodiku na náklady predstavenstva a výkonného riaditeľa (Airports of the World, 7 strán)
 • Rozvoj neleteckých činnosti – natáčanie na letisku – seriál Sestričky (na margo toho, že sa na letisku nevykonávajú neletecké činnosti) - Podpísaná zmluva so sprostredkovateľskou firmou na rok 2019 na zabezpečenie neleteckých činností (napr. motozjazd)
 • V oblasti leteckých činnosti sme boli hlavným partnerom pri realizácií Leteckého dňa Žilinskej univerzity a podarilo sa nám dosiahnuť z tejto aktivity vyšší zisk ako v predošlé roky
 • Po rokovaniach s CÚ a PZ sa nám podarilo zabezpečiť colný priestor (administratívne a iné) a začatá spolupráca s cargo handlingom (Anius) aby mohli byť na žilinskom letisku vykonávané nákladné lety, čo predtým nebolo možné, keďže letisko nie je regulovaným agentom
 • V spolupráci s Anius vytvorené propagačné materiály, brožúrky a poslané listy, ktoré prezentujú aj žilinské letisko a boli zaslané aj brokerom
 • Podarilo sa nám dostať do databáz Air Partner, Air Charter Services a Chapman Freeborn, kde nás už kontaktujú brokeri so žiadosťami o lety
 • Zabezpečenie komunikácie o RFS s CargoLuxom - V oblasti neleteckých činností aj organizovanie exkurzii letiska a bývalého vládneho špeciálu - Aktívna účasť v rámci aktivity "Slovenský týždeň vedy a techniky "
 • V tomto roku (2019) bola podpísaná potenciálna spolupráca so Žilinskou univerzitou v rámci projektu Interreg
 • Taktické cvičenie záchranných zložiek Integrovaného systému a úspešná medializácia (TV Raj, RTVS, TA3 + rádia)
 • Uzavretie nových nájomných zmlúv (LPS, Anius)
 • Úprava nájomných zmlúv - doplnenie článku o inflácii a zvýšenie cien nájomného v závislosti od cien energii do existujúcich zmlúv podpísaných minulými predstavenstvami
 • Upravenie zmluvných vzťahov s miestnymi užívateľmi
 • Nová komunikácia na sociálnej sieti (Facebook, nárast počtu sledovateľov), ako aj na webovej stránke
 • Optimalizácia nákladov
 • Bola snaha o prenájom pozemkov (a zlepšenie cash-flow) na stavbu hangárov a na karavanový park. Táto aktivita nebola predsedníctvu umožnená listom minoritného akcionára, ktorý má inú koncepciu
 • Komunikácia so ZSE ohľadom nabíjacej stanice pre elektromobily. Táto iniciatíva nakoniec bohužiaľ nebola úspešná
 • Dojednaný nový splátkový kalendár SZRB
 • Doriešenie v CDCP navýšenie základného imania ešte z roku 2017 formou emisií nových akcií
 • Pracovalo sa aj s alternatívou prenájmu LSŽ a boli pripravené všetky materiály a objednaný príspevok v Úradnom vestníku, HN a i. (a samozrejme aj iné). 

Zároveň by sme chceli podotknúť, že predstavenstvo robilo túto činnosť (popri svojich služobných povinnostiach) celý čas zadarmo. Milí priatelia, ďakujeme Vám za Vašu dôveru v žilinské letisko a veríme, že tieto kroky prispejú k zlepšeniu situácie na žilinskom letisku a budú mať pozitívny vplyv na jeho ďalšie napredovanie.

S pozdravom Predstavenstvo Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s.

« Naspäť