Vírusové ochorenie Ebola – informácie pre cestujúcich

V súčasnosti je hlásená epidémia ochorenia vyvolaná  vírusom EBOLA, ktorá postihuje niektoré krajiny západnej Afriky (Guinea, Libéria, Sierra Leone, Nigéria). Jedná sa o zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie, ktoré často končí smrťou. 

Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami (napr. sliny, moč) živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení.

Podľa stanoviska Európskeho centra  pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) je riziko šírenia pôvodcu hemoragickej horúčky, v súvislosti s medzinárodným cestovaním  nízke, avšak nie je možné ho úplne vylúčiť.

 

Odporúčania pre cestujúcich do rizikových oblastí:

Preventívne opatrenia na elimináciu rizika nakazenia:  

- vyhýbajte sa priamemu kontaktu s krvou a telesnými tekutinami pacientov alebo mŕtvych osôb a s predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované

- vyhýbajte sa priamemu kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami a nekonzumujte ich mäso („bush meat“)

- vyhýbajte sa nechránenému pohlavnému styku

Odporúčania pre cestujúcich, ktorí sa vracajú z rizikových oblastí:

V prípade výskytu horúčky, nevysvetliteľnej únavy, hnačky, zvracania a iných závažných symptómov:

- ak ste na palube lietadla, je to potrebné  ihneď  oznámiť personálu lietadla,

-  ak ste na letisku, neopúšťajte priestor letiska a vyhľadajte zdravotnícku službu.

 

V prípade výskytu uvedených symptómov po ceste z rizikovej oblasti v období do 3 týždňov:

vyhľadajte okamžite lekársku starostlivosť a informujte lekára o Vašej cestovateľskej anamnéze, symptómy môžu predstavovať akúkoľvek infekciu, ktorá vyžaduje okamžitú liečbu.

Ak ste boli priamo vystavení telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat, vrátane nechráneného pohlavného styku s vyliečeným pacientom:

- vyhľadajte okamžite lekársku starostlivosť a informujte lekára o Vašej cestovateľskej anamnéze,

-  pred návštevou telefonicky kontaktujte zdravotnícke zariadenie  aby sa zdravotnícky personál mohol vybaviť vhodnými ochrannými pomôckami ešte pred Vašim prijatím do zariadenia.

Aktuálne informácie o vývoji epidemiologickej situácie a prípadných prijatých opatreniach sú uvedené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR ( www.uvzsr.sk)

Zdroj: European  Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

« Naspäť