Valné zhromaždenie 2010

Dňa 31.5.2010 sa konalo na žilinskom letisku zasadnutie riadneho valného zhromaždenia Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s.. Predstavenstvo odprezentovalo analýzu hospodárskeho stavu spoločnosti a oboznámilo dozornú radu a akcionárov o finančnom a prevádzkovom stave spoločnosti. Dvoch súčasných akcionárov, teda vlastníkov spoločnosti, zastupovali za MDPT SR Ing. Zuzana Medvedjová a za Žilinský samosprávny kraj Ing. Jozef Štrba. Valné zhromaždenie viedol predseda predstavenstva Ing. Ján Stehlík. Hospodársky výsledok za rok 2009 je strata 310tis. EUR, napriek tomu, že skutočné tržby za vlastné prevádzkové výkony boli vyššie o 7% oproti roku 2008. Zároveň bola strata za rok 2009 oproti strate v roku 2008 nižšia o 31 %. Nepriaznivý hospodársky výsledok je z dôvodu veľmi negatívnych vplyvov globálnej ekonomickej krízy na leteckú dopravu, rok 2009 je považovaný za takmer najhorší v histórii leteckej dopravy. Žilinské letisko je využívané pre široké spektrum letov. Už to nie je len výcviková základňa pre Žilinskú univerzitu. Spoločensky a aj ekonomicky je najpodstatnejšie pravidelné letecké spojenie Českých Aerolínií zo Žiliny cez Prahu v podstate do celého sveta. Pozitívny rozvoj tejto leteckej linky medzi Prahou a Žilinou bol začiatkom minulého roka paralyzovaný „plynovou“ krízou. Hrozba „ropnej“ krízy a celosvetová finančná kríza spôsobili ďalší značný úbytok očakávaných cestujúcich. Napriek týmto nepriaznivým vplyvom Letisko Žilina zaznamenalo nárast počtu cestujúcich asi o 2%. V prevádzke letiska, po kompletnej zrealizovanej rekonštrukcii svetelného zabezpečovacieho zariadenia a energetiky pre smer vzletovej a pristávacej dráhy 06 v roku 2008, bola najdôležitejšou udalosťou roku 2009 inštalácia navigačného približovacieho systému ILS, ktoré zabezpečí spoľahlivosť a bezpečnosť letov i v noci a pri zhoršenom počasí. V súčasnosti prebieha jeho finálna certifikácia. Tieto skutočnosti výrazne obmedzia doterajšie rušenie letov z poveternostných dôvodov, čo ocenia letecké spoločnosti, prevádzkovatelia lietadiel a najmä všetci cestujúci. Pre tých to znamená vyššiu spoľahlivosť a pravidelnosť letov z nášho letiska aj v zhoršených poveternostných podmienkach. Budú tak môcť znovu využívať ranné odlety a večerné prílety bez obavy ich zrušenia. Takto sa naše letisko svojím navigačným zariadením konečne zaradí ku kategórii letísk ako sú Bratislava, Košice a Poprad –Tatry... Ďalšie zvyšovanie spoľahlivosti a bezpečnosti je závislé na finančných zdrojoch zo strany akcionárov spoločnosti. Ako kľúčová otázka pre úspešnejšie prevádzkovanie letiska je predĺženie vzletovej a pristávacej dráhy na dĺžku 2 450m k čomu je pripravená základná projektová dokumentácia. V záverečnej diskusii sa akcionári a štatutárni zástupcovia zhodli, že pre udržanie a rozvoj ekonomických a spoločenských kontaktov žilinského regiónu s významnými európskymi centrami je prevádzkovanie žilinského letiska veľmi dôležité, napriek nutnej finančnej podpore zo strany akcionárov, teda štátu a miestnej samosprávy.
« Naspäť