Spolupráca medzi Letiskovou spoločnosťou Žilina, a.s. a Anius, a.s.

Rokovanie o spolupráci medzi LSŽ a Anius je jedným z krokov nového manažmentu, ktorý sa usiluje aj o informovanie rozličných brokerských firiem o možnosti využívania nášho letiska a o daných výhodách pre klientov (napr. rýchle odbavenie letov, rodinná atmosféra, výhodná poloha priamo pri diaľnici atď.). Dnešné rokovanie s firmou Anius bolo produktívne a veríme, že je začiatkom úspešnej spolupráce medzi obomi firmami.
« Naspäť