PF 2018

 Ďakujeme Vám za spoluprácu a podporu v uplynulom roku a do nového roka prajeme všetko dobré,

pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov.

« Naspäť