Nový druh priblíženia s využitím satelitnej navigácie na Letisku Žilina...

              Štvrtok 22.júna 2017 10:00 hod. sa na Letisku Žilina konala akcia Airport Breakfast @ Airport Žilina. Na tejto akcii bol predstavený moderný druh priblíženia s využitím satelitnej navigácie Galileo a EGNOS, jeho výhody, prínosy a možnosti pre komerčných leteckých prevádzkovateľov.

Systém bol vyvinutý tak, aby poskytoval navigačné služby pre operácie kritické pre zabezpečenie života v letectve, námorníctve a pozemnom použití. Tento signál je poskytovaný užívateľom zadarmo a jeho geografické pokrytie sa neustále rozširuje.

Je využiteľný aj v  mnohých ďalších oblastiach trhu. Okrem letectva je to poľnohospodárstvo, osobná lokalizácia, mapovanie a zememeračstvo, námorníctvo, železnica, cestná doprava, riadenie vozových parkov dopravcov, sledovanie zásielok, atď.

« Naspäť