Nové predstavenstvo Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s.

Dňa 26. 01. 2018 bolo valným zhromaždením akcionárov Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. schválené nové predstavenstvo firmy. Predsedom predstavenstva sa stal Mgr. Ing. Ctibor Lisický a členmi Mgr. Ivan Halmo a Ing. Richard Melíšek.
« Naspäť