KONIEC ZÁKAZU CIVILNÝCH LETOV

Od dňa 07. 09. 2020 00:01 hod. je možné vykonávať civilné lety s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky.

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko, je povinný vyplniť online formulár na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/covid/

V prípade, že cestujúci prilieta z tzv. rizikovej krajiny, je povinný vyplniť aj formulár https://korona.gov.sk/ehranica/.

Ak prilieta z krajiny EÚ, ktorá nie je uvedená v zozname menej rizikovývh krajín, je povinný následne zotrvať v domácej izolácii 10 dní, resp. do doby bezplatného testovania na Covid-19 a negatívneho výsledku testu.

Ak prilieta z krajiny mimo EÚ, ktorá nie je uvedená v zozname menej rizikových krajín, je povinný nastúpiť do domácej izolácie a najskôr na 5. deň absolvovať test na Covid-19.

« Naspäť