Frankfurtské požiarne výcvikové stredisko

Žilinskí požiarnici sa zúčastnili špecializovaného požiarneho tréningu v Novembri 2007 na Frankfurtskom letisku. Kurz bol vyvinutý a upravený špeciálne pre potreby letiska Žilina, Poprad Tatry a Piešťany. Tento dvojdňový doškoľovací požiarnický kurz nielen vyhovuje, ale dokonca prekračuje požiadavky stanovené ICAO. Predmet kurzu bol na začiatku názorne prezentovaný v technicky výborne vybavenej učebni. Teória bola zameraná na požiarne riziká týkajúce sa komerčných i vojenských lietadiel, ďalej sa hovorilo o technike efektívneho hasenia rôznych typov požiarov lietadiel, aplikovanie peny, riadenie incidentu a technike odstránenia poškodených lietadiel. Teoretická výučba bola následne doplnená praktickým cvičením v teréne. Vyvrcholením tréningu bol praktický výcvik na leteckom trenažéri simulujúcom skutočný požiar vďaka evolučnej technike na báze propánového plynu. Praktikanti, vybavení teoretickými znalosťami a predchádzajúcou praxou v odbore, pracovali v tíme a boli im nainscenované rôzne druhy požiarov na makete lietadla, ktoré museli likvidovať pomocou vhodnej techniky a najmä taktiky. Naši požiarnici tak mali šancu vyskúšať si v praxi zahasenie prúdového motora, podvozku, carga, kokpitu, kuchynky aj kabíny v lietadle, vrátane taktiky vedenia zásahu a vyslobodzovacích prác. Na záver bol každému z účastníkov školenia vystavený certifikát o absolvovaní tréningu.
« Naspäť