Životopis Miroslav Kunsch

OSOBNÉ ÚDAJE:

Ing. Miroslav Kunsch
  
  

Kľúčové schopnosti

- business developmnent a management

- letecké vzdelanie CPL(A), ATPL Frozen od 24.4.2012

Bussiness skúsenosti

Od 6/2015 – 03/2017 - Letisková spoločnosť Žilina, a.s., člen predstavenstva

Od 3/1993 – doteraz konateľ IPESOFT spol s.r.o.

Zakladateľ a riaditeľ spoločnosti IPESOFT s.r.o., dodávateľa inovatívnych IT riešení pre pre oblasť priemyslu, energetiky a dopravy s medzinárodnou pôsobnosťou

Od 1/2010 – doteraz predseda predstavenstva INSEKO a.s., systémový integrátor Enterprise Asset Management, Production Performance Management

Pracovné skúsenosti

Od 6/2016 – 03/2017 Letisková spoločnosť Žilina, a.s., výkonný riaditeľ

Od 6/2013 – doteraz IPESOFT spol s.r.o. Žilina, business developlment

Zodpovednosť za rozvoj obchodu a stratgické investície

Od 3/1993 - 6/2013 IPESOFT spol s.r.o. Žilina, riaditeľ

Zodpovednosť za chod a rozvoj spoločnosti.

Riadenie projektov národohospodárskeho významu v energetike, plynárenstve a priemysle.

Od 4/1991 - 3/1993 IPEA s.r.o. Žilina, technický riaditeľ

Zodpovednosť a dodávky HW a SW infraštruktúry

1990 – 1991 CONTAL Žilina, vývoj a výroba bezpečnostných systémov a technológií

1987 – 1990 Výskumný ústav výpočtovej techniky Žilina, samostatný vývojový pracovník

1986 SSE Žilina, riaditeľstvo, referát sietí NN

Vzdelanie

Vysokoškolské II. stupňa

1981 – 1986 Elektrotechnická Fakulta SVŠT, obor Výkonová elektronika

1977 - 1981 SPŠ Trnava, odbor jadrová elektronika

Kurzy a certifikácie

První letecká internetová škola, Brno, Kurz ATPL(A)

Licencia obchodného pilota letúnov CPL(A), ATPL Frozen, SEP(L)/IR(A), MEP(L), FI(A)

Licencia súkromného pilota vrtuľníkov PPL(H)

Jazykové znalosti

Angličtina, ruština

Vodičský preukaz

Skupina B

Životopis z WHO IS WHO :

P.: konateľ, riaditeľ; F.: IPESOFT spol. s r. o.; AF.: 010 01 Žilina, Bytčická 2; N.: Žilina, 05.06.1962; V.: 1981 SPŠ Trnava, odbor jadrová elektronika, 1986 SVŠT Bratislava, Elektrotechnická fakulta, odbor pohony a výkonová elektronika, ďalšie vzdelanie v odbore softvérového inžinierstva a IT technológií, licencia pilota letúne CPL(A) a vrtulníky PPL(H); K.: 1986 SSE Žilina, riaditeľstvo, referát NN, 1987 VUVT Žilina, samostatný vývojový pracovník, 1990 CONTAL Žilina, vývoj informačných systémov, 1991 IPEA s.r.o. Žilina, 1993 založenie spoločnosti IPESOFT s.r.o., zakladateľ, spolumajiteľ, projekty: 1999 MES Skloplast (Johns Manville Slovakia) Trnava, 2002-2006 ROVE - Riadenie Obchodu a Výroby Elektriny pre Slovenské Elektrárne, a. s., 2003 Dispečerský systém riadenia tranzitnej plynovodnej sústavy SR, SPP (Eustream, a.s.), 2003–2006. IPESOFT dosiahol popredné umiestnenia v rebríčkoch Deloitte Technology Fast 50 Central Europe a Technology Fast 500 EMEA, 2011 IPESOFT REMS ocenený IT PROJEKT roka 2010 Slovenskej republiky. V rokoch 2006-2007-2008 finalista súťaže Podnikateľ roka. 2012 konateľ, generálny riaditeľ IPESOFT s.r.o., dodávateľa inovatívnych IT riešení pre pre oblasť priemyslu, energetiky a dopravy s medzinárodnou pôsobnosťou; S.: IEEE, SPNZ, Z@ICT,; H.: motorové lietanie, jazz.hudba, príroda; JZ.: anglicky,rusky;