Pre zdravotne postihnutých

Vybavovanie zdravotne postihnutých a osôb so zníženou pohyblivosťou

Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou by mali mať porovnateľné možnosti leteckej dopravy, s tými, ktoré majú ostatní občania. Tieto práva im zabezpečuje „Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1107/2006 z 5.júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave.“

Letisko Žilina poskytuje asistenčnú službu pre zdravotne postihnuté osoby a pre osoby so zníženou pohyblivosťou bezplatne prostredníctvom svojich zamestnancov. Naši zamestnanci sa snažia zabezpečiť v záujme sociálneho začlenenia, aby príslušným osobám bola poskytnutá primeraná starostlivosť. Samozrejme je potrebné, aby nás cestujúci vopred informoval o svojom zdravotnom stave. Najdôležitejšie je poskytnúť dané informácie už pri rezervovaní letenky (minimálne 48 hod. vopred). Dopravca potom následne zabezpečí všetko potrebné pre zabezpečenie tejto služby a potvrdí službu.

Možnosti a vybavenie Letiska Žilina