Miestne pravidlá

Najdôležitejšie informácie, ktoré je dobré vedieť pred letom na Letisko Žilina:

1.  Frekvencie a poskytovanie ATS

Q  Piloti sú žiadaní, aby si pred vstupom do priestorov CTR/TMA Žilina mimo publikovaného prevádzkového času TWR Žilina                                                                                   overili poskytovanie ATS volaním na FREQ TWR Žilina 118,400 MHz. 
Q  Postup sa odôvodňuje možnou zmenou prevádzkového času TWR Žilina, kedy nebude možné vydať príslušnú správu NOTAM                                                                            v dostatočnom časovom predstihu alebo piloti sa s ňou za letu nebudú schopní oboznámiť.
Q  Mimo OPR HR TWR Žilina sa aktivuje okrsok letiska ( ATZ ).
Q  CTAF FREQ: 123,685 MHz, volací znak ŽILINA PREVÁDZKA.

2. Prevádzka vrtuľníkov

Q Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je prevádzka vrtuľníkov ( vzlet, pristátie, rolovanie vo vzduchu, motorové skúšky, spúšťanie motora                                                                   a ostatné činnosti spojené s prevádzkou vrtuľníkov ) povolená iba na pohybových plochách.

3. Mimo OPR HR sú lety a s nimi spojené služby možné len na vyžiadanie po dohode s prevádzkovateľom letiska

Q Zoznam lietadiel zmluvných partnerov, ktorí majú dohodu s prevádzkovateľom na využívanie letiska mimo OPR HR:

OM-AES OM-AFB                                        OM-AFC                                       OM-AFE           OM-DCE                                    OM-DOQ
OM-ELL OM-ENG                                        OM-HCB                                       OM-IBX                 OM-IGO                                     OM-ISM
OM-IPS OM-LNS                                        OM-LNU                                       OM-MKM             OM-MPY                                    OM-PLP
OM-RLC OM-SEN                                        N2682C                                        OM-HO19           OM-M124                                  OM-M176
OM-M225 OM-M367                                     OM-M368                                     OM-M583           OM-S176                                    OM-0233
OM-1000 OM-1111                                      OM-1801                                      OM-3507           OM-6505                                    OM-7262
OM-7272 OM-8509                                      OM-9112                                      OM-9505           OM-9613                                    OM-9619  

 

Q  Zoznam ostatných lietadiel, ktoré využili letisko mimo OPR HR:

MESIAC 2022 IMATRIKULAČNÁ  ZNAČKA
Január OK-SHA07
Február OM-DCD    OM-NRE    OM-RAV    OM-SKC    OM-SLK    OK-JST    OK-SHA07
Marec OM-ADB    OM-DCD    OM-DYE    OM-KLS    OM-MNX    OM-RAV    OM-SKC    OM-SKT    OK-SHA07    OK-QUW01
Apríl OM-BAG    OM-KLT    OM-LWA    OM-SKC    OK-HBT    OK-MCP    OK-PTR    OK-SSS
Máj OM-EMM    OM-LWC    OM-SLK    OM-5959    OK-MCP    OK-PTR    OK-RDS    OK-SHA07    D-EVKH    D-KXXE    S-EXZA

Jún OM-DBK    OM-DCB    OM-KLF    OM-LWB    OM-RHH    OM-S777    OM-5959    D-GMMM    D-KXXE

Júl OM-KLF    OM-RAV    OM-5959    OK-QUW01    OK-YU17    D-KXXE

August OM-DCB    OM-KAT    OM-KLM    OM-RHH    OM-SLK    OM-VNF    OK-MCP    D-KXXE

September OM-BYD    OM-KLH    OM-KLS    OM-SLK    OK-MCP    OK-SHA07    D-KXXE

Október OM-DCR    OM-IVI    OM-KLH    OM-LWA    OM-LWB    OM-LWD    OM-LWE    OK-JIR    OK-OLT    D-EUPL    F-HYIA

November

December