Miestne pravidlá

Najdôležitejšie informácie, ktoré je dobré vedieť pred letom na Letisko Žilina:

1.  Frekvencie a poskytovanie ATS

Q  Piloti sú žiadaní, aby si pred vstupom do priestorov CTR/TMA Žilina mimo publikovaného prevádzkového času TWR Žilina                                                                                   overili poskytovanie ATS volaním na FREQ TWR Žilina 118,400 MHz. 
Q  Postup sa odôvodňuje možnou zmenou prevádzkového času TWR Žilina, kedy nebude možné vydať príslušnú správu NOTAM                                                                            v dostatočnom časovom predstihu alebo piloti sa s ňou za letu nebudú schopní oboznámiť.
Q  Mimo OPR HR TWR Žilina sa aktivuje okrsok letiska ( ATZ ).
Q  CTAF FREQ: 123,685 MHz, volací znak ŽILINA PREVÁDZKA.

2. Prevádzka vrtuľníkov

Q Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je prevádzka vrtuľníkov ( vzlet, pristátie, rolovanie vo vzduchu, motorové skúšky, spúšťanie motora                                                                   a ostatné činnosti spojené s prevádzkou vrtuľníkov ) povolená iba na pohybových plochách.

3. Mimo OPR HR sú lety a s nimi spojené služby možné len na vyžiadanie po dohode s prevádzkovateľom letiska

Q Zoznam lietadiel zmluvných partnerov, ktorí majú dohodu s prevádzkovateľom na využívanie letiska mimo OPR HR:

OM-AES OM-AFB                                        OM-AFC                                       OM-AFE           OM-DCE                                    OM-DOQ
OM-ELL OM-ENG                                        OM-HCB                                       OM-IBX                 OM-IGO                                     OM-ISM
OM-IPS OM-LNS                                        OM-LNU                                       OM-MKM             OM-MPY                                    OM-PLP
OM-RLC OM-SEN                                        N2682C                                        OM-HO19           OM-M124                                  OM-M176
OM-M225 OM-M367                                     OM-M368                                     OM-M583           OM-S176                                    OM-0233
OM-1000 OM-1111                                      OM-1801                                      OM-3507           OM-6505                                    OM-7262
OM-7272 OM-8509                                      OM-9112                                      OM-9505           OM-9613                                    OM-9619  

 

Q  Zoznam ostatných lietadiel, ktoré využili letisko mimo OPR HR:

MESIAC 2021 IMATRIKULAČNÁ  ZNAČKA
Január OK-PAC
Február OM-RHH   OM-S380   OK-CPT   OK-QUW01   HA-ERB
Marec OM-ATD   OM-NRE   OM-RHH   OM-TNA   OK-ALF   OK-CPT
Apríl OM-FKP   OM-ING   OM-LOV   OM-SKC   OM-RHH   OK-ALF
Máj OM-KLI   OM-KLM   OM-SKC   OM-3507   OM-9419   OK-ALF

Jún

OM-ESA   OM-IKA   OM-KLI   OM-NRC   OM-PDA   OM-RAV   OM-RHH   OM-SBI   OM-SKC   OM-SLK   OM-5959   OK-ALF   OK-SHA07 

SP-OTB

Júl OM-DCD   OM-KLS   OM-KLT   OM-RHH   OM-SKC   OM-S215   OM-VUK   OK-CPT   OK-MNC   OK-SHA07

August OM-CJA    OM-LWA    OM-KAT    OM-KLT    OM-RAV    OM-SKC    OK-ALF    OK-ATC    OK-FZZ   OK-QUW01    OK-SHA07

September

OM-BAG    OM-DCE    OM-KOZ    OM-LKJ    OM-LOW    OM-LWA    OM-LWB    OM-MDM    OM-MNX    OM-SKC    OM-SLK    OM-UTC

OK-ALF    OK-CPS    OK-CPT    OK-DSN    OK-DSV    OK-ISR    OK-MCC    OK-SHA07    SE-KUS

Október

OM-AJA    OM-ALA    OM-IKA    OM-KOZ    OM-LAZ    OM-LWB    OM-MNX    OM-OIL    OM-RHH    OM-SLK    OM-SNY    OM-S777

OM-2222    OK-SHA07    OK-SVM    OK-QUW01

November OM-KLL    OM-RAV    OK-SHA07

December OM-SCA    OM-SKO    OK-SHA07