Miestne pravidlá

Najdôležitejšie informácie, ktoré je dobré vedieť pred letom na Letisko Žilina:

1.  Frekvencie a poskytovanie ATS

Q  Piloti sú žiadaní, aby si pred vstupom do priestorov CTR/TMA Žilina mimo publikovaného prevádzkového času TWR Žilina                                                                                   overili poskytovanie ATS volaním na FREQ TWR Žilina 124,150 MHz. 
Q  Postup sa odôvodňuje možnou zmenou prevádzkového času TWR Žilina, kedy nebude možné vydať príslušnú správu NOTAM                                                                            v dostatočnom časovom predstihu alebo piloti sa s ňou za letu nebudú schopní oboznámiť.
Q  Mimo OPR HR TWR Žilina sa aktivuje okrsok letiska ( ATZ ).
Q  CTAF FREQ: 123,685 MHz, volací znak ŽILINA PREVÁDZKA.

2. Prevádzka vrtuľníkov

Q Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je prevádzka vrtuľníkov ( vzlet, pristátie, rolovanie vo vzduchu, motorové skúšky, spúšťanie motora                                                                   a ostatné činnosti spojené s prevádzkou vrtuľníkov ) povolená iba na pohybových plochách.

3. Mimo OPR HR sú lety a s nimi spojené služby možné len na vyžiadanie po dohode s prevádzkovateľom letiska

Q Zoznam lietadiel zmluvných partnerov, ktorí majú dohodu s prevádzkovateľom na využívanie letiska mimo OPR HR:

OM-AFB OM-AFC                                        OM-AFD                                       OM-AFE           OM-AFH
OM-DOQ OM-HCB                                       OM-IGO                                        OM-ISM                             OM-IPS
OM-LNS OM-LNU                                       OM-MPY                                       OM-PLP             OM-RLC
OM-M124 OM-M176                                     OM-M367                                     OM-M368           OM-M583
OM-0233 OM-1000                                      OM-1111                                      OM-1801           OM-3507                                    OM-6505
OM-7262 OM-8509                                      OM-9112                                      OM-9505           OM-9613                                    OM-9619

 

Q  Zoznam ostatných lietadiel, ktoré využili letisko mimo OPR HR:

MESIAC 2018 IMATRIKULAČNÁ  ZNAČKA
Január OM-MNT     
Február ------
Marec ------
Apríl OM-CMH   OM-S777   OK-DSG   OK-PEB   OK-TVR
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December