Cargo

Už nemusíte Vaše letecké zásielky vybavovať vo Viedni, Bratislave alebo v Prahe. Ušetríte na cestnej doprave, ak Vaša letecká zásielka bude vybavená na Letisku ŽILINA v Dolnom Hričove ( kód letiska ILZ). Naše letisko poskytuje štandardné služby k vybaveniu zásielok v leteckej doprave.

ZRÝCHLENÁ NAVIGÁCIA

DOVOZ

Ako sa dozviete o príchode Vašej zásielky na Letisko Žilina?

Pracovník letiska Vám zašle avízo o príchode zásielky. Príchod zásielky si môžete overiť na tel. čísle 041 5068 100.

Čo potrebujete k vyzdvihnutiu zásielky?

Čo potrebujete pre Colný úrad?

V prípade, že zásielka je dovezená z krajín mimo EÚ, bude Vám vydaná až po colnom konaní, ktoré si príjemca zabezpečí sám, alebo prostredníctvom špedičnej firmy.

Na Colnom úrade potrebujete predložiť:

Aké špeciálne CARGO môže byť poslané na Letisko Žilina a za akých podmienok?

AVI
(živé zvieratá)
áno
(len v prípade, že je zabezpečené okamžité prevzatie zásielky)
PER
(rýchlo sa kaziaci tovar)
áno
(len v prípade, že je zabezpečené okamžité prevzatie zásielky)
VAL/VUN
(cenný tovar, citlivý tovar)
áno
(eskorta aj trezor sú k dispozícii)
DG
(nebezpečný tovar)
áno

VÝVOZ

Ktoré doklady potrebujete k odoslaniu zásielky?

Kto vystaví Jednotný colný doklad (JCD)?

Jednotný colný doklad Vám vystaví ktorákoľvek colno-špedičná firma v mieste Vášho bydliska, alebo v Žiline v areáli Colšpedie na nácestnom stredisku Pri celulózke.

Aké sú obmedzenia pre prepravu zásielok?

Podľa podmienok leteckého prepravcu.

Kto balí zásielky určené na vývoz?

Letisková spoločnosť Žilina, a.s. preberá zásielky riadne zabalené. Zásielku treba zabaliť tak, aby sa predišlo jej poškodeniu v priebehu prepravy.

Ako správne označiť zásielku?

Jednotlivé kusy zásielky treba označiť adresou odosielateľa a prijímateľa. Do vnútra prvého kusa zásielky je potrebné vložiť kópie dokladov sprevádzajúcich zásielku.

Aké služby Vám môžeme poskytnúť vo vývoze?

Pri vývoze je dôležité správne uvádzať rozmery a hmotnosť zásielok.

Aké špeciálne CARGO môžete podať na vývoz z Letiska Žilina a za akých podmienok?

AVI
(živé zvieratá)
áno
(iba ak je dohodnuté s odosielateľom, dodanie pred odletom bez skladovania)
PER
(rýchlo sa kaziaci tovar)
áno
(iba ak je dohodnuté s odosielateľom, dodanie pred odletom bez skladovania)
VAL/VUN
(cenný tovar, citlivý tovar)
áno
DG
(nebezpečný tovar)
áno
(iba ak je dohodnuté s odosielateľom, dodanie pred odletom bez skladovania)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Kde sa nachádza colnica?

PCÚ Žilina nácestné stredisko
Mojš 182
010 01 MOJŠ
Tel. 041-5072111

Aká je prevádzková doba pracoviska CARGO?

Podľa prevádzkovej doby letiska.

Kde nás nájdete?

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
Letisko

013 41 Dolný Hričov
Tel. 041 5068 100
Fax. 041 5572 471
e-mail: operate@airport.sk

SITA: ILZAPXH