Rokovanie medzi LSŽ a Žilinským turistickým krajom

Vo štvrtok 13. 09. 2018 sa na našom letisku uskutočnilo rokovanie s pani Ing. Ivetou Chabadovou, výkonnou riaditeľkou krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, kde sa preberali možnosti našej vzájomnej spolupráce. Na rokovaní sme ukázali aj naše nové tlačené brožúrky, ktoré budú robiť nášmu letisku reklamu v niektorých okresných organizáciách cestovného ruchu, ako aj v zahraničí a my budeme na našom letisku lepšie propagovať krásy nášho regiónu. Našou snahou bude aj adekvátnejšie propagovať žilinské letisko ako leteckú vstupnú bránu do Žilinského samosprávneho kraja aj pre lietadlá všeobecného letectva a naďalej ponúkať naše letisko firmám v jeho okolí pre svoje VIP lety s výraznou úsporou času. S partnerom ANIUS zároveň pracujeme aj na obnovení letov s nákladom a dolaďujeme posledné kroky voči štátnym orgánom, aby sme tieto lety vedeli čo najskôr privítať.

Viac informácii nájdete na našej Facebookovej stránke: https://www.facebook.com/letiskoZilina/

« Naspäť