Cenník

CENNÍK LETISKOVÝCH SLUŽIEB (platný od 1. 11. 2017)

 

POPLATKY ZA POUŽITIE LETISKA

CENY SÚ BEZ DPH

Poplatok za pristátie lietadla

Sadzba za každú tonu (aj započatú) maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOW) lietadla

Doprava v rámci Slovenskej republiky:

 

6,00 EUR

 

 

 

 

Medzinárodná doprava:

 

13,90 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatok za parkovanie lietadiel

Sadzba za každú hodinu a tonu (aj započatú) maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOW) lietadla

Do 12 hodín parkovania:

 

1,00 EUR

 

 

 

 

Nad 12 hodín parkovania:

 

0,40 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odplaty za použitie letiska cestujúcimi

 

 

 

 

 

 

Za každého odlietavajúceho cestujúceho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava v rámci Slovenskej republiky:

 

6,00 EUR

 

 

 

 

Medzinárodná doprava:

 

16,10 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letecké pohonné hmoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JET A-1 BEZ SPOTREBNEJ DANE:

 

0,95 EUR

 

 

 

 

JET A-1 SO SPOTREBNOU DAŇOU:

 

na vyžiadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handling (HNDL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTOW (kg)

 

HNDL na ploche

 

Prepravný HNDL

 

HNDL spolu

 

 

 

 

 

 

 

do 2 000

 

10 EUR

 

32 EUR

 

42 EUR

2 001 - 4 000

 

32 EUR

 

44 EUR

 

76 EUR

4 001 - 8 000

 

42 EUR

 

70 EUR

 

112 EUR

8 001 - 12 000

 

77 EUR

 

115 EUR

 

192 EUR

12 001 - 19 000

 

155 EUR

 

193 EUR

 

348 EUR

19 001 - 25 000

 

282 EUR

 

280 EUR

 

562 EUR

25 001 - 55 000

 

630 EUR

 

340 EUR

 

970 EUR

HANDLING – ZIMNÁ ÚDRŽBA  /1.12.-28.2./

 

100 EUR

Poplatok za použitie letiska mimo publikovanú prevádzkovú dobu

Sadzba za vykonaný pohyb (vzlet/pristátie) motorového alebo bezmotorového lietadla

Bezmotorové lietadlo

 

denný paušál 5 EUR

/

mesačný paušál 25 EUR

Motorové lietadlo

 

denný paušál 10 EUR

/

mesačný paušál 50 EUR

 

 

 

 

 

Predĺženie prevádzkovej doby 

Sadzba za každú hodinu (aj započatú)

O/R MIMO OPR HR A HOL 24 HR PN POČAS OPR HR

Žiadosť predložiť: E-MAIL: operate@airport.sk alebo TEL.: +421 911 600 694

MON-FRI, SAT / SUN / HOL

 

300 EUR